Regler og ansvar under teambuilding

Hvem har ansvaret, hvis nogen kommer til skade under et teambuilding arrangement? Svaret kommer helt an på situationen, men i denne artikel hjælper vi dig med at få et overblik over regler og ansvar for et teambuilding arrangement.

Artiklen kan dog ikke erstatte en juridisk og forsikringsmæssig vurdering af den enkelte sag.

Når teambuilding arrangementet foregår på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren har det grundlæggende ansvar

Det overordnede arbejdsgiveransvar er formuleret i Danske Lov 3-19-2 fra 1683. Her er det givet, at når en arbejdstager i forbindelse med udførelse af sit arbejde pådrager sig et erstatningsansvar for uforsvarlige og skadegørende handlinger, så vil erstatningsansvaret påhvile arbejdsgiveren. Arbejdsgiveransvaret er et objektivt ansvar, og det betyder, at hvis han endda ikke selv er skyld i den forvoldte skade, vil han stadig være erstatningsansvarlig.

Selvom loven er mere end 300 år gammel, er den stadig gældende. Emnet er siden hen blevet uddybet og præciseret i bl.a. arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven.

Et teambuilding arrangement betragtes som et kursus, som arbejdsgiver har interesse i, at arbejdstager deltager i. Hvis der sker en skade eller ulykke som følge af en aktivitet i den officielle del af arrangementet, vil arbejdsskadesikringsloven gælde, og derfor vil arbejdsgiver være erstatningsansvarlig.

Det har ingen betydning, om teambuilding arrangementet foregår på arbejdspladsens egen adresse eller på en anden adresse.

I tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt teambuilding arrangementet “officielt” afholdes af din arbejdsgiver, så kan du starte med at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Får du løn under arrangementet?
  • Betaler din arbejdsgiver for arrangementet?
  • Er det i din arbejdsgivers interesse, at du deltager i arrangementet?

Jo flere af spørgsmålene du kan svare ja til, jo mere taler for, at arrangementet officielt afholdes af din arbejdsgiver. Arbejdsskadesikringsloven vil således også gælde, og erstatningsansvaret vil derfor være arbejdsgiverens. Hvis du derimod kan svare nej til flere af spørgsmålene, eller hvis teambuilding arrangementet er arrangeret af personalet og uden om arbejdsgiveren, så læs afsnittet “Når teambuilding arrangementet foregår privat”.

Du kan læse mere ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Undtagelsen

Der er for nyligt kommet en sag, der beviser, at arbejdsgiver ikke i alle tilfælde bærer erstatningsansvaret. Vestre Landsret har d. 6. januar 2023 afgivet en principiel dom i en sag vedr. arbejdsgivers erstatningsansvar i forbindelse med et teambuilding arrangement, hvor en medarbejder var kommet til skade.

Arbejdsgiveren blev frifundet på baggrund af følgende forhold:

  • Der var tale om simple og ufarlige aktiviteter, som deltagerne burde kunne løse uden nærmere forudsætninger.
  • Arbejdsgiveren kunne ikke have forudset aktiviteten udført på en så risikabel måde som sket.
  • Arbejdsgiveren havde ikke anledning til at foretage yderligere instruktion, fordi aktiviteten var simpel og ufarlig.
  • Det var ikke beviseligt, at uheldet var sket som følge af fejl begået af en eller flere af de øvrige deltagere på holdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på ovenstående punkter, fordi denne sag viser, at der kan være undtagelser, hvor arbejdsgiver ikke bærer erstatningsansvaret.

Sådan gør vi i KollegaKompagniet for at undgå skader og ulykker

Vi tilbyder kun simple og ufarlige aktiviteter.

Vi sikrer, at alle instruktører giver klare instruktioner forud for hver teambuilding aktivitet.

Alle kan være med, men ingen presses til at være med i vores aktiviteter.

Vi har tegnet erhvervsansvarsforsikring ved Alm. Brand Forsikring, som dækker skader forårsaget af KollegaKompagniet.

Når teambuilding arrangementet foregår privat

Tal med dit forsikringsselskab

Deltagelse i et teambuilding arrangement sker på eget ansvar. Hvis du kommer til skade som følge af en uforsvarlig handling under et teambuilding arrangement, bør du undersøge, om skaden dækkes af din egen ulykkesforsikring ved dit forsikringsselskab.

Afhængigt af hvor mange parter der er involveret i skadessituationen, kan det være relevant også at inddrage modpartens forsikringsselskab(er).

Teambuilding for krøllede hjerner

Hos KollagaKompagniet tilbyder vi en ny type teambuilding bestående af en række små, sjove, innovative opgaver, som deltagerne skal løse i fællsskab.

Der er ikke givet en fast løsning på opgaverne, så der er lagt op til nogle sjove timer, når holdene kan se hinandens kreative og forskelligartede løsninger.