Månedens Kollega - september 2023

Månedens Kollega i september 2023 er Karen Thylkjær Jensen (forrest i midten) fra botilbuddet Sneppevej i Sorø Kommune.

Månedens Kollega i september er

» Karen Thylkjær Jensen «

Pædagog ved botilbuddet Sneppevej i Sorø Kommune

Pernille Brinch Krysfelt har i sin nominering af Karen (forrest i midten) bl.a. skrevet:

Karen er der, hvis man har brug for et øre, der lytter, en skulder at græde ved og en støttende stemme, hvis tingene til fx et møde bliver svært.
Hun er lille, men ikke til at undgå. Hun er humorfyldt, ivrig, og så er hun for mig grunden til at gå på arbejde.

Vi har udvalgt Karen for at hædre en god støtte på arbejdspladsen og rose en person, der altid er god til at rose andre. Derfor ville Karen også gerne have alle sine kollegaer med på billedet.

Tillykke til Karen og kollegaerne!